(01-02) สนับสนุนการจ้างพนักงานอัตตราจ้าง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 649,044.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคม37,512.90
2พฤศจิกายน53,954.50
3ธันวาคม42,500.00
4มกราคม55,409.10
5กุมภาพันธ์56,000.00
6มีนาคม55,613.60
7เมษายน57,159.10
8เมษายนชม.จันฟอง.ค่าจ้างทำความสะอาด.เมย.60 (จ่ายเพิ่ม 1 วัน)386.36
9พฤษภาคม47,500.00
10พฤษภาคมชม.จันฟอง.ค่าจ้างทำความสะอาด.พค 607,340.84
11มิถุนายน47,500.00
12มิถุนายนชม.จันฟอง.ค่าจ้างทำความสะอาด.มิย 608,500.00
13กรกฎาคม34,000.00
14กรกฎาคมชม.จันฟอง.ค่าจ้างทำความสะอาด.กค 608,500.00
15กรกฎาคมชม.อุไรรัตน์.ค่าจ้าง ปจด.กค 6013,500.00
16กรกฎาคมชม.นส.ธนปภา.ค่าจ้างพนักงาน.ปจด.ก.ค.60 (OT)568.18
17สิงหาคม34,000.00
18สิงหาคมชม.จันฟอง.ค่าจ้างทำความสะอาด.สค 608,500.00
19สิงหาคมชม.อุไรรัตน์.ค่าจ้าง ปจด.สค .6013,500.00
20กันยายน40,181.80
21กันยายนชม.จันฟอง.ค่าจ้างทำความสะอาด.กย 6010,045.40
22กันยายนชม.อุไรรัตน์.ค่าจ้าง ปจด.กย 6015,954.50
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 648,126.28 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 917.72 บาท