(05-01) ประชุมเพื่อบริหารจัดการคุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 58,658.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มกราคมจ่ายปช คณะทำงานพิจารณาตามเกณฑ์ QOF 9มค 60 27,536.00
2มีนาคมจ่ายปช แนวทางการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน 29 มีค 60 28,122.00
3พฤษภาคมนงนุช.ปช.ช้างคลานเวย์.ค่าอินเตอร์เน็ต 10 เมย 603,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 58,658.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท