(06-01) พัฒนาการเข้าถึงบริการจิตเวชชุมชน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 213,576.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายน182,314.00
2มกราคมจ่ายปช ชี้แจงการบันทึกข้อมูลการติดตามผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง 27ธค5929,512.00
3มกราคมจ่ายหจก เจอาร์กราฟฟิค สำเนาเอกสารปช 23ธค591,750.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 213,576.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท