(07-01) ประชุมเพื่อการบริหารจัดการกองทุนบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPA)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 120,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มกราคมจ่ายปช คณะทำงานบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพ 11 มค60 15,316.00
2มกราคมจ่ายปช คณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค วันที่ 6 มค 60 18,756.00
3กุมภาพันธ์จ่ายบจก ช้างคลานเวย์ จัดปช คณะทำงานงบบริการสร้างเสริมสุขภาพ 11 มค 60 11,000.00
4มีนาคมจ่ายปช พิจารณา โครงการ PPA 22 กพ 60 14,622.00
5เมษายนชม.จ่าย รร.ดิเอ็มเพลส.ปช.จ่ายตามเกณฑ์ตัวชี้วัด.10 เมย 6040,400.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 100,094.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 19,906.00 บาท