(12-01) สนับสนุนระบบบริการด้านเอชไอวี เอดส์ และวัณโรค
งบประมาณหลังการปรับแผน : 380,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคม42,280.00
2มกราคมจ่ายหจก เจอาร์กราฟฟิค สำเนาเอกสารปช 13ธค59 15,000.00
3มกราคมชม.บจก.ช้างคลานเวย์.ปช.TB DATA HUB.13/12/59122,500.00
4มกราคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสารปช.23/1/601,650.00
5มกราคมจ่ายปช คกสนับสนุนระบบบริการด้านเอชไอวี 23มค60 33,778.00
6พฤษภาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสาร.ปช.26 พค 60.รร.เดอะปาร์ค3,500.00
7พฤษภาคมชม.บจก.ช้างคลานเวย์.ปช.Hiv.26พค60.(เดอะปาร์ค)34,100.00
8มิถุนายนจ่าย ปช แนวทางป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 26 พค 60 79,104.00
9สิงหาคมจ่ายปช สนับสนุนระบบบริการด้านเอชไอวี เอดส์ วัณโรค 31 กค-1สค 60 19,014.00
10กันยายนจ่ายปช สนับสนุนระบบบริการด้านเอชไอวี เอดส์ วัณโรค 4 กย 60 25,642.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 376,568.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 3,432.00 บาท