(16-02) สนับสนับการดำเนินงานคณะทำงานภายใต้ อปสข.
งบประมาณหลังการปรับแผน : 439,803.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายน30,558.00
2ธันวาคม22,868.00
3มกราคมจ่ายปช คณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน วันที่ 11 มค 60 24,002.00
4มกราคมจ่ายปช คณะทำงานระบบบริหารจัดการงบค่าเสื่อม 12มค60 34,592.00
5มกราคมจ่ายปช คณะทำงานระบบบริหารจัดการงบค่าเสื่อม 5มค6041,408.00
6กุมภาพันธ์จ่ายปช คณะทำงานงบค่าเสื่อม 7-8 กพ 60 61,872.00
7มีนาคมจ่ายปช คณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 2/2560 37,433.00
8เมษายนจ่ายปช คณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบค่าบริการ งบค่าเสื่อม 25 เมย 60 32,070.00
9มิถุนายนจ่ายปช คณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคปชช ครั้งที่ 3/60 13 มิย 60 41,426.00
10มิถุนายนจ่ายปช พิจารณา โครงการ PPA 16 มิย 60 29,620.00
11กรกฎาคมจ่ายปช คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ 21 มิถุนายน 2560 28,508.00
12กรกฎาคมจ่ายปช ตัวแทนคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคปชช วันที่ 3กค 60 13,629.00
13สิงหาคมจ่ายปช คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการงบค่าเสื่อม 8สค60 31,360.00
14สิงหาคมชม.เกียรติทนงศักดิ์.จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมครั้งที่ 4/2560 (ยอด 34,790) บาท ให้ตัดจาก 16-02 = 10457 ที่เหลือไปตัด 16-01 = 24,33310,457.00
15กันยายนจ่ายปช คณะทำงานกำหนดแนวทางและประเมินผลพัฒนากองทุนระดับท้องถิ่น 21 กย 60 6,857.00
16กันยายนชม.หจก.เจอาร์.ค่าสำเนาเอกสาร อปสข.ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 25 กันยายน 256011,400.00
17กันยายนจ่ายปช คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการงบค่าเสื่อม 22 กย 60 34,152.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 492,212.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : -52,409.00 บาท