(24-01) พัฒนาและตรวจสอบการจ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์และคุณภาพบริการ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 6,205,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคม3,200.00
2มกราคมจ่ายปช ตรวจสอบเวชระเบียน22-23 ธค59 60,920.00
3มกราคมจ่ายปช อบรมฟื้นฟูและพัฒนา coder 21ธค598,368.00
4มกราคมชม.ช้างคลานเวย์(เดอะปาร์ค).ปช.พัฒนา Coder.21-23/12/59142,000.00
5มกราคมจ่ายหจก ศิริวงศ์พานิช วัสดุปช ตรวจสอบเวชระเบียน 5,752.00
6มกราคมชม.ทิชากร.ค่าจ้างบันทีกข้อมูล.Coding Audit60,000.00
7มกราคมชม.ค่าตอบแทนเวชระเบียน.22-23/12/59895,200.00
8กุมภาพันธ์ชม.วิลาวรรณ.ค่าจ้างจัดเตรียมเวชระเบียน.Audit.22-23/12/5930,000.00
9กุมภาพันธ์ชม.หจก.เจอาร์.สำเนาคู่มือ Audit ปช.7/2/606,540.00
10กุมภาพันธ์จ่ายปช ตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการ 8 กพ 60 77,671.00
11กุมภาพันธ์จ่ายปช ตรวจสอบเวชระเบียนกรณีรวมศูนย์ และตรวจหน่วยบริการ 9-10กพ60 53,968.00
12มีนาคมจ่ายบจก ภัทรท่าแพ จัดปช ตรวจเวชระเบียน 8กพ60 รร อโมรา 68,400.00
13มีนาคมชม.วิลาวรรณ.จ้างบันทึกข้อมูล HD.80 ฉบับ1,600.00
14มีนาคมจ่ายบจก ช้างคลานเวย์ ค่าจัด ปช จ่ายชดเชยและคุณภาพบริการ 9-10 มีนาคม 2560 40,790.00
15มีนาคมชม.ค่าตอบแทนเวชระเบียน.9-10กพ.6040,000.00
16เมษายนจ่ายปช คก จ่ายชดเชยและคุณภาพบริการ ตรวจสอบเวชระเบียนร้องเท้าเบาหวาน 31 มีค 60 ชม 6,472.00
17เมษายนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเวชฯ 5เมย60 -ส่งสบง 19เมย6022,500.00
18เมษายนชม.ค่าตอบแทนเวชระเบียน.รองเท้าเบาหวาน.31มีค.60-ส่ง สบง.19 เมย 6048,000.00
19เมษายนจ่ายปช คก พัฒนาการตรวจสอบการจ่ายชดเชย 5 เมย 60 8,915.00
20เมษายนจ่ายปช คก พัฒนาการตรวจสอบการจ่ายชดเชย 27-29 มีค 60 49,528.00
21เมษายนชม.ค่าตอบแทนเวช.HIV.27-29มีค.6060,000.00
22พฤษภาคมชม.เจอาร์กราฟฟิค.ค่าสำเนาเอกสารพิษงู.สรัญญา.ปช.16 พค.60.5,000.00
23พฤษภาคมชม.วิลาวรรณ.จ้างบันทึกข้อมูล รองเท้าเบาหวาน 240 ฉบับ4,800.00
24พฤษภาคมชม.วิลาวรรณ.จ้างบันทึกข้อมูล สูตรดื้อยา 120 ฉบับ2,400.00
25พฤษภาคมจ่ายปช นิเทศติดตามคุณภาพการให้บริการการรักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัด 16 พค 60 9,768.00
26พฤษภาคมสรัญญาจัดประชุม.รร.แม่ปิง.จัดประชุมยากำพร้า 16 พค 60 (จ่ายโรงแรม)38,800.00
27พฤษภาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาคู่มือ eMA ปช.31พค603,500.00
28มิถุนายนจ่ายปช ชี้แจงตรวจสอบเวชระเบียนระบบอิเลคทรอนิคส์ EMA 31 พค 60 70,256.00
29มิถุนายนชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสาร 15 เล่ม (เทพวิจิตร)5,700.00
30มิถุนายนชม.จ่ายค่าตอบแทน(1371600)และค่าบันทึกเวชระเบียน(91440).EMA.ครั้งที่ 1/25601,463,040.00
31มิถุนายนชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สนง.จัดประชุม.คก.พัฒนาตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการ1,364.00
32มิถุนายนชม.นส.วิลาวรรณ.จ้างบันทึกข้อมูลอุปกรณ์รหัส 47021,500.00
33มิถุนายนจ่ายปช คก พัฒนาตรวจสอบการจ่ายชดเชย 22-23 มิย60 19,136.00
34กรกฎาคมชม.ค่าตอบแทนเวช อปท 22-23 มิย.60239,700.00
35กรกฎาคมชม.จ่ายโรงแรมแม่ปิง.ปช.ตรวจสอบเวชระเบียน 22-23 มิย 6050,620.00
36กรกฎาคมชม.นส.วิลาวรรณ.จัดเตรียมเวชระเบียน Billing Audit สิทธิ์ อปท.22-23 มิย 608,000.00
37กรกฎาคมชม.ค่าตอบแทนเวช EMA ครั้งที่ 3/256026,880.00
38กรกฎาคมชม.นส.วิลาวรรณ.จ้างบันทึกเวชระเบียน อปท 800 ชุด * 20 บาท16,000.00
39สิงหาคมรร แม่ปิง บจก โฮเทลล์เวิลล์ จัดปช 31 พค 6045,850.00
40สิงหาคมชม.ค่าตอบแทนเวช.EMA.ค.3/60(รอบ2,4,5)2,128,000.00
41สิงหาคมโอนค่าตอบแทน คก พัฒนาตรวจสอบการจ่ายชดเชย (พี่นาย) ส่ง สบง โอน145,280.00
42สิงหาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนาเอกสารประชุม.25 สิงหาคม 25608,120.00
43สิงหาคมชม.จ่าย บจก.ภัทราท่าแพ.ประชุม 25 สิงหาคม 2560. Auditor (ทิชากร)63,600.00
44สิงหาคมชม.ประชุม 25 สิงหาคม 2560. Auditor (ทิชากร)39,048.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 6,086,186.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 118,814.00 บาท