(27-01) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 390,497.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มีนาคมจ่ายปช อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ 20กพ60 11,250.00
2มีนาคมจ่ายอบรมพัฒนาความเข้าใจการทำเอกสารและตรวจเอกสารเบิกจ่ายกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพ 1 มีค 60 22,960.00
3มีนาคมจ่ายชนิดา คนตรง ดท ปช แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 14-17 มีค 60 สงขลา 94,757.00
4เมษายนชม.จ่าย รร.ดิเอ็มเพลส.ปช.การจ่ายเงินกองทุน.6 มีค 609,600.00
5กรกฎาคมบจก รูบี้ ค่าเครื่องบิน 28-30มิย57,150.00
6กรกฎาคมจ่ายปช แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระดับเขตพื้นที่ 28-30 มิย 60 จ ระยอง 94,780.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 290,497.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 100,000.00 บาท