(28-01) พัฒนาคุณภาพงานประจำ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 132,810.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายน22,080.00
2ธันวาคม240.00
3ธันวาคมจ่ายบจก ดวงตะวันโฮเท็ล จัดปช 17พย59 13,500.00
4มกราคมชม.นิภา.ค่าจ้างบันทึกข้อมูล PDCA2,000.00
5มีนาคมจ่ายหจก เจอาร์กราฟฟิค จ้างสำเนาเอกสารปช คก การพัฒนาคุณภาพงานประจำ27-28กพ60 3,990.00
6มีนาคมจ่ายปช พัฒนาคุณภาพงานประจำ 27-28 กพ 60 21,000.00
7มีนาคมชม.จ่าย รร.อิมพีเรียลแม่ปิง.จัดประชุม PDCA 27-28 กพ.6015,600.00
8พฤษภาคมจ่ายปช พัฒนาคุณภาพงานประจำ 18-19 พค 60 24,400.00
9กรกฎาคมชม.จ่ายโรงแรมแอทนาธา.ประชุมแผน 17-19 กค 6030,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 132,810.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท