(02-03) หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรค/หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านที่ขอขึ้นทะเบียน ประมาณ 15 หน่วย
งบประมาณหลังการปรับแผน : 28,683.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนโชติกา จ่ายปช คก พัฒนาและกำกับคุณภาพบริการ 31ตค-1พย60 17,648.00
2ธันวาคมจ่ายปช คก พัฒนาและกำกับคุณภาพบริการ 14ธค60(โชติกา) 3,700.00
3กุมภาพันธ์จ่ายปช คก พัฒนาและกำกับคุณภาพบริการ ห้องปฎิบัตการวัณโรค 24 มค61 รพ ลำปาง (โชติกา)7,335.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 28,683.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท