(05-04) การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วย(Billing Audit)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 689,400.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กุมภาพันธ์จ่าย ปช ตรวจสอบเวชระเบียน 30-31 มค 61 20,488.00
2กุมภาพันธ์ชม.บจก.ช้างคลานเวย์.Billing Audit.30-31มค.6137,700.00
3กุมภาพันธ์ชม.ค่าตอบแทนเวช.Billing Audit.30-31มค61269,700.00
4มีนาคมชม.นส.วิลาวรรณ.ค่าจ้างบันทึกข้อมูลเวชระเบียน.900 ฉบับ18,000.00
5เมษายนปช ตรวจสอบเวชระเบียน จ่ายชดเชย รองเท้าเบาหวาน 27 เมย 615,192.00
6พฤษภาคมจ่ายปช ตรวจสอบเวชระเบียน กรณีการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม 23-24 เมย 61 19,004.00
7พฤษภาคมชม.ค่าตอบแทนเวช.Billing Audit.80,000.00
8พฤษภาคมชม.ค่าตอบแทนเวช.Billing Audit รหัส 4702.17,700.00
9พฤษภาคมทิชากร ดท ปช คก พัฒนาตรวจสอบการจ่ายชดเชย 2-3 พค 616,280.00
10พฤษภาคมค่าปณ ขนส่งเวชระเบียน1,356.00
11พฤษภาคมชม.ตท.เวช.Billing.TKA.150ฉบับ86,300.00
12พฤษภาคมชม.ค่าตอบแทนเวช.Billing Audit.400 ฉบับ127,680.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 689,400.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท