(05-05) ตรวจสอบ Quality Audit
งบประมาณหลังการปรับแผน : 212,647.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มีนาคมรร มัดคำ จัดปช 14-16 มีค 6134,900.00
2มีนาคมจ่ายปช ตรวจประเมินหน่วยฟอกเลือด และตรวจสอบการจ่ายชดเชย 14-16 มีค 61 59,162.00
3เมษายน ปช ตรวจสอบเวชระเบียน กรณีการใช้ยาบัญชีจ.(2) วันที่30 มีค 61 5,785.00
4เมษายนชม.ตรวจสอบเวชระเบียน.กรณีการจ่ายชดเชยและคุณภาพการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบรวมศูนย์ วันที่ 14-16 มีนาคม 2561.จำนวน 140 ฉบับ70,000.00
5พฤษภาคมชม.นส.วัสสิกา.บันทึกตรวจสอบเวชระเบียน2,800.00
6พฤษภาคมชม.ตท.เวช.ยา จ.2 (Trastuzumab) 84 ฉบับ40,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 212,647.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท