(06-02) ประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและสารสนเทศงานทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณหลังการปรับแผน : 49,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมจ่ายปช คก พัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานลงทะเบียน 10พย60- 1ธค 60 (ยอด 113740 ตัด 06-01 =102720 )11,020.00
2มกราคม จ่ายปช ชี้แจงระบบลงทะเบียนและงานสารสนเทศงานทะเบียนสิทธิหลักประกันฯ 8 -29 ธค 60 ยอด40,140 ตัด 06-02=37980 /11-01=216037,980.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 49,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท