(09-01) สนับสนุนการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าผ่านกลไก อปสข.
งบประมาณหลังการปรับแผน : 984,731.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนจ่ายปช คณะอนุกรรมการ อปสข 30ตค 60 98,594.00
2พฤศจิกายนชม.หจก.เจอาร์.สำเนา อปสข.ค7/2560 วันที่ 30 ตุลาคม 608,600.00
3พฤศจิกายนจ่ายปช คณะกรรมการคัดเลือกสรรหา อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ 28พย60 7,624.00
4ธันวาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนา อปสข.ค8/2560 วันที่ 8 ธันวาคม 256011,400.00
5ธันวาคมจ่ายปช อปสข 8 ธค 60 97,609.00
6มกราคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนา อปสข.ค1/2561 วันที่ 19 มกราคม 25619,200.00
7มกราคมปช อปสข 19 มค 61108,618.00
8มีนาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนา.อปสข.ครั้งที่ 2/2561.21 มีนาคม 256111,800.00
9มีนาคมปช อปสข 2 มีค 61106,290.00
10พฤษภาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนา.อปสข.ครั้งที่ 3/2561.18 พฤษภาคม 25619,600.00
11พฤษภาคมปช อปสข 18 พค 61110,098.00
12กรกฎาคมชม.หจก.ก๊อปปี้กราฟฟิค.สำเนา.อปสข.ครั้งที่ 4/2561.20 กรกฏาคม 256111,800.00
13กรกฎาคมปช อปสข 20กค61113,104.00
14สิงหาคมชม.หจก.ก๊อปปี้กราฟฟิคดีไซน์.สำเนาเอกสาร.ปช.อปสข5/61.31สิงหา61.331-194010,600.00
15กันยายนปช อปสข 31 สค 6192,658.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 807,595.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 177,136.00 บาท