(09-04) เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาการบริหารกองทุนฯผ่านคณะทำงานภายใต้กลไก อปสข.
งบประมาณหลังการปรับแผน : 468,072.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนปช พัฒนาระบบการจัดการค่าบริการงบค่าเสื่อม 17พย6025,448.00
2พฤศจิกายนจ่ายปช คณะทำงานพัฒนาระบบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์(งบค่าเสื่อม) 20 พย 60 28,752.00
3พฤศจิกายนจ่ายปช คณะทำงานบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 16 พย 60 37,950.00
4พฤศจิกายนชม.จ่าย.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สำนักงาน.แฟ้ม.ปช.16 พย 60 (จินตนา)120.00
5พฤศจิกายนจ่าย ปช หารือคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ 30พย60 34,466.00
6ธันวาคมจ่ายปช คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ (งบค่าเสื่อม) 29 พย 60 16,240.00
7ธันวาคมจ่ายจัดปช คณะทำงานงบค่าบริการ งบค่าเสื่อม 1 ธค60 13,284.00
8ธันวาคมจ่ายจัดปช คณะทำงานงบค่าบริการ งบค่าเสื่อม 4 ธค60 26,000.00
9ธันวาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนาเอกสาร.ปช.คณะทำงานบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค วันที่ 20 ธค.60 (จินตนา)1,660.00
10ธันวาคมจ่ายปช คณะทำงานงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขต 1 วันที่ 20 ธค 60 29,582.00
11มกราคมจ่ายปช.คณะทำงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ งบค่าเสื่อม 12 มค 61 13,334.00
12มกราคมจ่ายปช คณะทำงานบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 17 มค 61 32,710.00
13กุมภาพันธ์ปช คณะทำงานงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 21 กพ 6134,642.00
14กุมภาพันธ์ปช งบค่าเสื่อม 20 กพ 6112,884.00
15เมษายนจ่ายปช คณะทำงานบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 5 เมย 61 35,275.00
16เมษายนชม.พูลทรัพย์.ปช.ค่าเสื่อม 19 เมษา.บค 658/256115,714.00
17กรกฎาคมปช พัฒนาระบบบริหารจัดการ งบค่าเสื่อม 28มิย6111,892.00
18สิงหาคมปช คณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 3 สค 6131,982.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 401,935.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 66,137.00 บาท