(15-01) ประชุมปรับแผน 2 ครั้ง ทำแผนปี 62 1 ครั้ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 184,125.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มีนาคมปช.ปรับแผนการดำเนินงานปี 2561 ครั้งที่ 1/2561.27-28กพ.6117,500.00
2พฤษภาคมชม.ตูลู่.ประชุมปรับแผน ครั้งที่ 2/2561.วันที่ 8-9 พฤษภาคม 256130,000.00
3พฤษภาคมปช.ปรับแผนการดำเนินงานปี 2562 ครั้งที่ 1/2561.28 พค.617,500.00
4มิถุนายนชม.พรหมวิรุฒิ.ค่าเช่ารถ.ปรับแผนเชียงราย 11-12 มิย.615,300.00
5มิถุนายนชม.บจก.ภูล็อก.ค่าเช่าห้องประชุมปรับแผน 11-12 มิย.61 (โรงแรมเอ-สตาร์ภูแล)11,400.00
6มิถุนายนปช จัดทำแผนการดำเนินงาน 11-12 มิย 61 ชร112,425.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 184,125.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท