(19-05) ประชุม Cross Funtional Team แก่บุคลากร สปสช.เขต 1 ชม.โดยการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ร่วมกับ สปสช.เขตอื่นและหน่วยงานภาคีเครือข่าย สปสช.
งบประมาณหลังการปรับแผน : 178,460.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มิถุนายนบจก รูบี้ ค่าเครื่องบิน ดท ปช 3-6 มิย6139,600.00
2มิถุนายนบจก รูบี้ ค่าเครื่องบิน ดท ปช 3-6 มิย 6168,750.00
3มิถุนายนปช cross function สุราษฎร์ 3-6 มิย 6169,110.00
4กรกฎาคมค่าที่พัก ปช cross function สุราษฎร์ 3-6 มิย 611,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 178,460.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท