(21-01) ประชุมชี้แจงแนวทางและเกณฑ์การสนับสนุนงบ QOF / ประชุมสรุปงาน QOF คณะทำงาน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 138,748.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนจ่ายปช คณะกรรมการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 22พย60 16,741.00
2มิถุนายนปช เชิงปฎิบัติการการประมวลผลข้อมูลผลงานการให้บริการ 4-5 มิย 61 31,040.00
3มิถุนายนรร อัลไพน์ ปช 4-5 มิย 6148,720.00
4กรกฎาคมปช คณะกรรมการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑคุณภาพบริการ 23 กค6142,247.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 138,748.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท