(29-04) บริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 1. สร้างคามเข้าใจการดำเนินงานและกำกับติดตามผลงานการดูผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน และประชุมจัดสรร
งบประมาณหลังการปรับแผน : 78,117.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมจ่าย ปช คก บริหารจัดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง 16 ตค 60 42,338.00
2กรกฎาคมชม.หจก.ก๊อปปี้กราฟฟิคดีไซน์.สำเนา.ปช.2 กรกฏาคม 25611,125.00
3กรกฎาคมปช คก บริหารจัดการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 2 กค6134,654.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 78,117.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท