(29-05) ประชุมหารือการปรับเป้าหมายและการสรุปปัญหาการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณหลังการปรับแผน : 29,584.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กรกฎาคมปช หารืองบบริหารตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็ง 16กค6129,584.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 29,584.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท