(34-01) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับเขต จำนวน 1ครั้ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 400,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กรกฎาคมชม.นายชาญคณิต.ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านเฟสบุ๊ค.ปช.รับฟัง 4-5 กค 6110,000.00
2กรกฎาคมชม.นายธนภัทร.ค่าจ้างเหมาบริการจัดบูธนิทรรศการ.ปช.รับฟัง 4-5 กค 6110,000.00
3กรกฎาคมชม.หจก.ก๊อปปี้กราฟฟิค.ค่าจ้างสำเนาเอกสารปช.4-5/7/6142,750.00
4กรกฎาคมปช รับฟังความคิดเห็น 4-5 กค 61245,100.00
5สิงหาคมรร ดิเอมเพรส จัดปช 4-5 กค 61 ยอด 243140 ตัด 34-01 =92150 ตัด 34-02 =15099092,150.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 400,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท