(44-05) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกองทุนใน 4 จังหวัด จำนวน รวม 65 คน จำนวน 2 วัน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 207,540.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มีนาคมจ่ายปช คก แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกองทุนท้องถิ่น 20-22 มีค 61 124,040.00
2มีนาคมรร ฮอลิเดย์การ์เด้น จัด ปช 20-22 มีค6183,500.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 207,540.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท