(51-01) จัดซื้อหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ ได้แก่ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และเครื่องชงกาแฟ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 51,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มิถุนายนชม.บจก.บอนแกแฟ (ประเทศไทย).ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว.เครื่องชงกาแฟ29,000.00
2มิถุนายนชม.บจก.นอร์ทเทิร์น โปรซีเคียว.เครื่อง Scan ลายนิ้วมือ22,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 51,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท