(02-04) พัฒนาคณะกรรมการตรวจประเมินให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการตรวจประเมิน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 50,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมจ่ายปช คก พัฒนาและกำกับคุณภาพบริการในระบบUC 25 ธค 60 38,254.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 38,254.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 11,746.00 บาท