(12-01) ประชุมทบทวนการบริหารจัดการคุณภาพสู่งานประจำของ สปสช เขต 1 เชียงใหม่ จนถึงกระบวนการของเวทีนำเสนอผลงาน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 100,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กุมภาพันธ์ชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนาเอกสาร 28 ชุด.ประชุม APOS.สวนทวีชล.13/2/611,358.00
2กุมภาพันธ์จ่ายปช ทบทวนงานประจำด้วยกระบวนการคุณภาพ 13 กพ 61 รร สวนทวีชล4,850.00
3มีนาคมรร สวนทวีชล จัด ปช 13 กพ 619,400.00
4มีนาคมจ่ายปช ทบทวนงานประจำด้วยกระบวนการคุณภาพ 26-27 มีค 61 18,500.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 34,108.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 65,892.00 บาท