(18-01) สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ด้านค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักงาน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,603,760.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.ตค.603,370.50
2ตุลาคมบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา ตค601,990.20
3ตุลาคมจ่าย บมจ.โฮมโปร กระดิ่งประตูสำนักงาน589.00
4ตุลาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.ตค.6011,000.00
5ตุลาคมจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าปณ ตค60 65,736.00
6ตุลาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.ตค.60(ส่วนเกิน)1,660.98
7ตุลาคมค่าวารสาร ตค 60100.00
8ตุลาคมค่านสพ ตค 60465.00
9พฤศจิกายนชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.พย.603,370.50
10พฤศจิกายนชม.บจก.เด่นชัยเทค.ค่าวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร5,000.00
11พฤศจิกายนหจก ชม อีเลคทริค ซ่อมเครื่องปรับอากาศ15,700.00
12พฤศจิกายนชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.พย.6011,000.00
13พฤศจิกายนชม.บจก.วินบรอดแบนด์.ค่าเช่าพื้นที่ Web Hosting.www.nhso.info8,000.00
14พฤศจิกายนจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่ากล่องพัสดุ 4,500.00
15พฤศจิกายนชม.บจก.วินบรอดแบนด์.เช่าพื้นที่เว็บ.กองทุน อปท.7,334.00
16พฤศจิกายนชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง.582.00
17พฤศจิกายนชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง.468.00
18พฤศจิกายนชม.บจก.เอพีคลีนนิ่ง.วสด.งานบ้านงานครัว.ถุงขยะ821.76
19พฤศจิกายนชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.กระดาษชำระ1,958.10
20พฤศจิกายนชม.ร้านเอ็นพีดีไซค์.ไวนิลภาพพระบรม1,700.00
21พฤศจิกายนชม.บจก.เด่นชัยเทค.วัสดุสำนักงาน.กระดาษถ่ายเอกสาร5,000.00
22พฤศจิกายนชม.หจก.เอสดับบลิวมีเดีย.ค่าก้านไมค์+สาย HDMI2,889.00
23พฤศจิกายนชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.กระดาษเช็ดมือ2,197.78
24พฤศจิกายนชม.บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์.ชากาแฟ1,349.50
25พฤศจิกายนค่าไฟฟ้า ตค 6040,315.00
26พฤศจิกายนจ่ายบมจ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กระดาษเช็ดหน้า น้ำตาลทราย กาแฟ น้ำดื่ม 1,349.50
27พฤศจิกายนชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.ค่าวัสดุสำนักงาน.1,722.00
28พฤศจิกายนชม.บจก.นครพิงค์ออโตเมชั่น.ค่าซ่อมเครื่อง Scan ลายนิ้วมือ1,070.00
29พฤศจิกายนชม.หจก.เค.เอส.วิชั่น.ค่าผลิตซองจดหมายสำนักงาน10,700.00
30พฤศจิกายนชม.บจก.เด่นชัยเทค.วสด.สนง.กระดาษถ่ายเอกสาร5,000.00
31พฤศจิกายนชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.พย.60(ส่วนเกิน)6,025.09
32พฤศจิกายนชม.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกองบิน 41.ค่าน้ำมัน.ปจด.พย.608,290.00
33ธันวาคมชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.ธค.603,370.50
34ธันวาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.ธค.6011,000.00
35ธันวาคมจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา พย 60 1,990.20
36ธันวาคมจ่ายค่าตอบแทนผฎิบัติงานพิเศษ สุรินทร์ /พสิษฐ์ 12-14 พย60 600.00
37ธันวาคมจ่ายสถานีบริการกกองบิน 41 ค่าน้ำมัน ตค 60 4,815.00
38ธันวาคมจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าปณ พย 60 55,986.00
39ธันวาคมจ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่ นสพ วารสาร พย 60 550.00
40ธันวาคมจ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าไฟฟ้า ปจด พย 60 38,348.60
41ธันวาคมชม.บจก.เด่นชัยเทค.วสด.สนง.กระดาษ5,000.00
42ธันวาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสารหนังสือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ จำนวน 118 ชุด ส่ง รพ.1,888.00
43ธันวาคมจ่ายบจก ริโก้ หมึกพิมพ์ 8,926.00
44ธันวาคมจ่ายบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ พย 60 1,986.24
45ธันวาคมชม.หจก.สุชาติ.จ้างเปลี่ยนโช๊คประตูห้องน้ำฝั่งเจ้าหน้าที่2,247.00
46ธันวาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.ธค.60(ส่วนเกิน)2,292.92
47ธันวาคมค่าน้ำประปา ธค601,990.20
48ธันวาคมจ่ายบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ ตค 601,963.77
49ธันวาคมชม.บจก.ไปรษณีย์ไทย.ค่าไปรณีย์เดือน ธันวาคม 2560 29,303.00
50มกราคมชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.มค.613,370.50
51มกราคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.มค.6111,000.00
52มกราคมชม.จ่ายค่าล้างรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน 6กว5317กทม.วันที่ 3 มกราคม 61260.00
53มกราคมชม.บจก.เอพีคลีนนิ่ง.วัสดุงานบ้านงานครัว.ไม้กวาด+ถุงขยะ1,247.62
54มกราคมชม.จ่ายค่าล้างรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน 2กม4815 กทม.วันที่ 4 มกราคม 61240.00
55มกราคมชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สำนักงาน1,748.00
56มกราคมจ่ายค่าล้างรถสนง 6กว-5317 กทม 260.00
57มกราคมชม.บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด.ค่าซ่อม Notebook เครือออน642.00
58มกราคมชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.วสด.งานบ้านงานครัว4,155.88
59มกราคมชม.ร้านสตาร์ปริ้น.วสด.สนง.หมึกปริ้นเตอร์เครื่องอัจฉราพรรณ3,600.00
60มกราคมชม.บจก.ริโก้.หมึกสำนักงาน10,532.00
61มกราคมชม.บจก.เด่นชัยเทค.วสด.สนง.กระดาษถ่ายเอกสาร5,000.00
62มกราคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริการจัดการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง1,908.00
63มกราคมชม.จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.ธค.60465.00
64มกราคมชม.ร้านวรพันธ์(สมศักด์).ค่าวารสาร.ปจด.ธค.60100.00
65มกราคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สำนักงาน364.00
66มกราคมจ่ายสถานีบริการกองบิน 41 ค่าน้ำมัน ธค 60 2,500.00
67มกราคมจ่ายบจก เอก ชัย ดิสทริบิวชั่น เนสกาแฟ โอวัลติล น้ำตาล 1,888.50
68มกราคมชม.หจก.เชียงใหม่อีเล็กทริค1999.ค่าซ่อมแอร์ห้องประชุม 1 + Server2,500.00
69มกราคมจ่ายพสิษฐ์ ศรีทาเกิด ตอบแทนปฎิบัติงานพิเศษ 15-16 มค 61 300.00
70มกราคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.ค่าวัสดุสำนักงาน1,748.00
71มกราคมชม.หจก.เค.เอส.วิชั่น.วสด.สนง.ซองน้ำตาล24,075.00
72มกราคมชม.หจก.เจอาร์.Scanเอกสารลงแผ่นCD.รายงานรายไตรฯ.604,767.00
73มกราคมจ่ายการไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ปจด.ธค.60 37,899.60
74มกราคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง1,579.00
75มกราคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง.1,008.00
76มกราคมจ่ายบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา มค 61 1,990.20
77มกราคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.มค.61(ส่วนเกิน)2,382.03
78มกราคมชม.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง.ปจด.มค.615,860.00
79กุมภาพันธ์ชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.กพ.613,370.50
80กุมภาพันธ์ชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.กพ.6111,000.00
81กุมภาพันธ์ชม.นายฉัตรชัย ดมดอก.ค่าจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสำนักงาน4,500.00
82กุมภาพันธ์ชม.ร้านไอแสตมป์เฮาส์.ตรายางหล่อ F8 40*90 mm1,150.00
83กุมภาพันธ์ชม.บจก.เด่นชัยเทค.ตรวจ-เช็คทำความสะอาดเครื่องโทรสาร1,050.00
84กุมภาพันธ์ชม.บจก.เอพีคลีนนิ่ง.วัสดุงานบ้านงานครัว.น้ำยาเคลือบงาน ผ้าขนหนู1,502.28
85กุมภาพันธ์จ่ายบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ ธค60 1,737.79
86กุมภาพันธ์ชม.บจก.เด่นชัยเทค.ค่าวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร4,950.00
87กุมภาพันธ์ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มค 615,860.00
88กุมภาพันธ์ชม.ร้านไอสแตมป์.ตรายางตัดงบประมาณ+ตรายางนงนุช595.00
89กุมภาพันธ์จ่ายบจก ริโก้ ค่าเช่า+ใช้ เครื่องถ่ายเอกสาร ปจด.มค.61 13,382.00
90กุมภาพันธ์จ่ายการไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ปจด.มค 61 27,836.50
91กุมภาพันธ์ชม.หจก.เอสดับบลิวมีเดีย.ค่าซ่อมเครื่อง LCD Projector.ห้องประชุม 114,766.00
92กุมภาพันธ์จ่ายพสิษฐ์ ศรีทาเกิด และ สุรินทร์ อินแหลง ค่าตอบแทนพิเศษ 12 , 15 กพ 61 600.00
93กุมภาพันธ์สมศักดิ์ นสพ มค 61420.00
94กุมภาพันธ์สมศักดิ์ วารสาร มค 61100.00
95กุมภาพันธ์บมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ มค 612,418.95
96กุมภาพันธ์บจก ไปรษณีย์ ค่าปณ มค 6143,387.00
97กุมภาพันธ์ชม.บจก.เชียงใหม่แจนิโทเรียล.วัสดุงานบ้านงานครัว.กระดาษชำระ3,176.83
98กุมภาพันธ์ชม.บจก.เด่นชัยเทค.วัสดุสำนักงาน.กระดาษถ่ายเอกสาร4,950.00
99กุมภาพันธ์ชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง.1,307.00
100กุมภาพันธ์ชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.กพ.61(ส่วนเกิน)785.08
101มีนาคมชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.มีค.613,370.50
102มีนาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.มีค.6111,000.00
103มีนาคมจ่ายคท พิเศษ พสิษฐ์ 27กพ61300.00
104มีนาคมจ่ายปณ ไทย ค่าน้ำประปา กพ 611,990.20
105มีนาคมค่าน้ำดื่ม 204.00
106มีนาคมน้ำดื่ม กาแแฟ หลอดไฟ934.00
107มีนาคมค่าไฟฟ้า กพ 6127,517.20
108มีนาคมชม.หจก.ช.สุชาติการช่าง.ซ่อมประตูสำนักงานฝั่งห้องประชุม1,200.00
109มีนาคมชม.หจก.ศิริวงศ์.วสด.สำนักงาน.1,593.00
110มีนาคมชม.บจก.เด่นชัย.ซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร2,200.00
111มีนาคมชม.หจก.เชียงใหม่อีเลคทริค.ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ16,210.50
112มีนาคมสมศักดิ์ วารสาร กพ 61100.00
113มีนาคมชม.จ่ายสมศักดิ์ ณ เชียงใหม่.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.กพ.61420.00
114มีนาคมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กพ 616,070.00
115มีนาคมชม.การไฟฟ้า.ค่าซ่อมฟิวส์.ไฟฟ้าดับ536.31
116มีนาคมค่าไปรษณีย์ กพ 6128,304.00
117มีนาคมชม.บจก.เอพีคลีนนิ่ง.วัสดุงานบ้านงานครัว1,386.72
118มีนาคมชม.บจก.เด่นชัย.กระดาษถ่ายเอกสาร4,950.00
119มีนาคมบมจ ทีโอที ค่าโทรศัพท์ กพ 611,876.62
120มีนาคมชม.บจก.ไอเดียเฟอร์นิเจอร์.ค่าซ่อมเก้าอี้-เครือออน535.00
121มีนาคมชม.การไฟฟ้า.ค่าไฟฟ้า.ประจำเดือน.มีนาคม 256138,647.50
122มีนาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิคพริ้นติ้ง.สำเนาคู่มือ LTC.พี่แดงรัชนีวัลย์ 2 เล่ม (190*2)380.00
123มีนาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.มีค.61(ส่วนเกิน)1,169.26
124มีนาคมบจก ไปรษณีย์ไทย ค่าน้ำประปา มีนาคม 25611,990.20
125เมษายนชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.เมย.613,370.50
126เมษายนชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.เมย.6111,000.00
127เมษายนจ่ายพสิษฐ์ ศรีทาเกิด ตท ปฎิบัติงานพิเศษ 25 มีค 61 300.00
128เมษายนชม.บจก.ไอเดียเฟอร์นิเจอร์.ซ่อมเก้าอี้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนขาเก้าอี้856.00
129เมษายนชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.สนง.กระดาษเหลือง570.00
130พฤษภาคมชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.พค.613,370.50
131พฤษภาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.พค.6111,000.00
132มิถุนายนชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.มิย.613,370.50
133มิถุนายนชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.มิย.6111,000.00
134มิถุนายนพสิษฐ์ ตท พิเศษ 3-4 มีค 61600.00
135กรกฎาคมชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.กค.613,370.50
136กรกฎาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.กค.6111,000.00
137สิงหาคมชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.สค.613,370.50
138สิงหาคมชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.สค.6111,000.00
139กันยายนชม.จ่าย บริษัทเร็นโทคิล.ค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัยภัณฑ์.ปจด.กย.613,370.50
140กันยายนชม.บจก.ริโก้.ค่าเช่าเครื่อง+ค่าถ่ายเอกสารขั้นต่ำ30,000แผ่น ปจด.กย.6111,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 927,180.61 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 676,579.39 บาท