(21-01) ประชุมชี้แจงแนวทางและเกณฑ์การสนับสนุนงบ QOF / ประชุมสรุปงาน QOF คณะทำงาน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 150,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนจ่ายปช คณะกรรมการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 22พย60 16,741.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 16,741.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 133,259.00 บาท