(29-03) ประชุมคณะทำงานข้อเข่า 5 ครั้ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 150,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมจัดปช คณะทำงานผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม 28 ธค 6020,236.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 20,236.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 129,764.00 บาท