(29-03) ประชุมคณะทำงานข้อเข่า 5 ครั้ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 110,880.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมจัดปช คณะทำงานผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม 28 ธค 6020,236.00
2กุมภาพันธ์ปช คณะทำงานการจัดการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม 22กพ6124,008.00
3พฤษภาคมจ่ายปช คณะทำงานบริหารจัดการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม 3 พค 61 16,636.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 60,880.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 50,000.00 บาท