(32-01) ประชุมอนุกรรมการ ม.41 จำนวน 8 จังหวัดx6ครั้ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 626,753.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมจ่าย สสจ.ลำพูน เบี้ยประชุม ค่าเดินทาง จัดปช.ม.41 วันที่ 11 ตค 6010,230.00
2ตุลาคมสสจ น่าน จัดปช ม 41 17พค616,870.00
3พฤศจิกายนจ่ายสสจ ลำปาง สนับสนุนจัดปข ม 41 วันที่ 19ตค60 8,900.00
4พฤศจิกายนจ่ายสสจ เชียงใหม่ สนับสนุนจัดปช ม 41 วันที่ 24ตค60 10,106.00
5พฤศจิกายนจ่ายสสจ ลำพูน จัดปช ม 41 - 8 พย 60 - 10,230.00
6พฤศจิกายนจ่ายสสจ.น่าน จัด ปช ม41 -19 ตค 60- 12,500.00
7ธันวาคมจ่ายสสจ เชียงใหม่ สนับสนุนจัดปช ม 41 วันที่ 22 พย60 11,343.00
8ธันวาคมจ่ายสสจ เชียงราย สนับสนุนจัดปช ม 41 วันที่ 27พย60 18,900.00
9ธันวาคมจ่ายสสจ พะเยา จัดปช ม 41 วันที่ 6 ธค 60 10,390.00
10ธันวาคมจ่ายสสจ ชร จัดปช ม 41 วันที่ 11 มค 61 19,700.00
11มกราคมจ่ายสสจ ลำปาง สนับสนุนจัดปช ม 41 วันที่ 22 พย60 8,900.00
12มกราคมจ่ายสสจ ลำพูน จัดปช ม 41 -21 ธค 60- 7,950.00
13มกราคมจ่ายสสจ น่าน ค่าจัดปช ม 41 - 8 ธค 60- 10,450.00
14มกราคมจ่ายสสจ ชม ค่าจัด ปช ม 41 -21 ธค 60- 6,897.00
15มกราคมจ่ายสสจ แพร่ จัดปช ม 41 วันที่ 18ธค6013,792.00
16มกราคมจ่ายสสจ ลำปาง ค่าจัดปช ม 41 - 5 มค 61- 7,400.00
17กุมภาพันธ์สสจ ลพ จัดปช ม 41 วันที่ 30มค618,300.00
18กุมภาพันธ์สสจ ชม จัดปช ม 41 วันที่ 30 มค 6110,484.00
19กุมภาพันธ์สสจ ลำพูน จัดปช ม 41 วันที่ 22 กพ 6110,230.00
20กุมภาพันธ์สสจ แพร่ จัดปช ม 41 วันที่ 15 มค 6110,941.00
21มีนาคมจ่ายสสจ แม่ฮ่องสอน จัดปช ม 41 วันที่ 6 มีค 61 10,892.00
22มีนาคมจ่ายสสจ แพร่ จัดปช ม 41 วันที่ 27กพ61 12,728.00
23มีนาคมสสจ ชม จัดปช ม 41 วันที่13มีค619,188.00
24มีนาคมจ่ายสสจ เชียงราย สนับสนุนจัดปช ม 41 วันที่ 19 มีค 61 25,110.00
25พฤษภาคมสสจ ลำพูน จัดปช ม 41 วันที่ 11 เมย 6110,130.00
26พฤษภาคมจ่ายสสจ เชียงราย สนับสนุนจัดปช ม 41 วันที่ 23 เมย 61 19,380.00
27พฤษภาคมสสจ แพร่ จัดปช ม 41 วันที่ 20 เมย6111,282.00
28พฤษภาคมจ่ายสสจ ชม ค่าจัด ปช ม 41 - 8 พค 61- 15,724.00
29พฤษภาคมจ่ายสสจ แพร่ ค่าจัด ปช ม 41 - 15 พค 61- 12,628.00
30มิถุนายนสสจ พะเยา จัดปช ม 41 วันที่ 10,982.00
31มิถุนายนสสจ ลพ จัดปช ม 41 24พค 619,040.00
32มิถุนายนสสจ ลำปาง จัดปช ม 41 21พค617,050.00
33กรกฎาคมสสจ ลำพูน จัดปช ม 41 วันที่ 20 มิย 618,990.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 377,637.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 249,116.00 บาท