(09-01) ชี้แจงกองทุนภาพรวมปี 2562 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2561
งบประมาณหลังการปรับแผน : 540,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนชม.หจก.ก๊อปปี้กราฟฟิค.ค่าจ้างสำเนาเอกสารประชุมชี้แจงสัญจร8จังหวัด.PO33100019696,825.00
2พฤศจิกายนรร ดิเอ็มเพรส จัดปช 13 พย 61128,600.00
3พฤศจิกายนจัดปช ชี้แจงกองทุน รร เทวราช จ น่าน 19พย6162,000.00
4พฤศจิกายนรร แม่ยมพาเลซ จัดปช ชี้แจงกองทุน 20 พย6144,850.00
5พฤศจิกายนรร ลำปางเวียงทอง จัดปช ชี้แจงกองทุน 21พย61 ลำปาง73,250.00
6พฤศจิกายนรร เวียงอินทร์ รีเวอร์ไซค์ ปช ชี้แจง กองทุน 15พย61 ชร68,800.00
7พฤศจิกายนรร เกทเวย์พะเยา จัดปช ชี้แจงกองทุน 16พย6141,100.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 425,425.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 114,575.00 บาท