(11-01) ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม ตามวาระดำเนินการ และประชุมเพื่อพัฒนาการเบิกจ่ายชดเชยในระดับเขต
งบประมาณหลังการปรับแผน : 270,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนปช คณะทำงานผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม 5พย6139,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 39,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 231,000.00 บาท