(11-03) ประชุมคณะกรรมการไตระดับเขต วาระประจำ และตรวจขึ้นทะเบียน ประเมินคุณภาพหน่วยบริการฯ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 303,840.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมปช กรรมการไต 9ตค6123,288.00
2พฤศจิกายนปช กรรมการไต ค 2/62 วันที่ 20 พย 6118,026.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 41,314.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 262,526.00 บาท