(13-01) ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร นำเครื่องมือ การจัดการคุณภาพ AOPS PDCA A$ report ) tools R2R KM ไปใช้ภายในงานประจำ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 45,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมปช การจัดการคุณภาพ 12ตค618,500.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 8,500.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 36,500.00 บาท