(64-01) สนับสนุนการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงานโครงการ และผู้สนับสนุนการดำเนินงาน สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,980,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมมงคล ดท ปช ชี้แจงกองทุน 3-4 ตค615,120.00
2ตุลาคมผช รัชนีวัลย์ ดท ปช 5 ตค 615,850.00
3ตุลาคมผช รัชนีวัลย์ ดท ปช 8 ตค 615,850.00
4ตุลาคมขจรศักดิ์ ดท ปช 5 ตค 617,880.00
5ตุลาคมจินตนา ดท ปช 3-5 ตค 617,880.00
6ตุลาคมชนิดา ดท ปช 5ตค6117,130.00
7ตุลาคมเทพวิจิตร ดท ปช 5 ตค 619,140.00
8ตุลาคมนพ เติมชัย ดท ปช 3-5 ตค 619,450.00
9ตุลาคมดท ปช 3-4 ตค 617,720.00
10ตุลาคมนพ บุญเติม ดท ปช 5 ตค 614,082.00
11ตุลาคมมนัสชนก ดท ปช 10-11 ตค 6117,430.00
12ตุลาคมสุคนธิ์วิชญ์ ดท ปช 10-11 ตค 6123,740.00
13ตุลาคมรัชนีวัลย์ ดท ปช 10ตค616,050.00
14ตุลาคมเทพวิจิตร ดท ปช 18-19 ตค 6113,420.00
15ตุลาคมนพ เติมชัย ดท ปช 18-19 ตค618,250.00
16ตุลาคมเกียรติทนงศักดิ์ ดท ปช 17ตค 615,010.00
17ตุลาคมมนัสชนก ดท ปช 18-19 ตค6118,715.00
18ตุลาคมเครือออน ดท ปช แพร่ 26ตค616,090.00
19ตุลาคมโชติกา ดท ปช 25ตค615,010.00
20ตุลาคมรัชนีวัลย์ ดท ปช ชร 25 ตค61240.00
21ตุลาคมรัชนีวัลย์ ดท ปช 19 ตค 61 พะเยา240.00
22ตุลาคมพขร ดท รับ ส่งมอบรถ กทม 28ตค616,560.00
23พฤศจิกายนผช รัชนีวัลย์ ดท ปช 29-30 ตค 616,490.00
24พฤศจิกายนรัชนีวัลย์ ดท ปช สุขภาวะพระสงฆ์ 17 ตค 615,850.00
25พฤศจิกายนมงคล ดท ปช ชี้แจงแนวทางการจัดทำนิติกรรมสัญญา 31ตค-2พย 6116,550.00
26พฤศจิกายนสรัญญา ดท ปช ชร 29 ตค611,480.00
27พฤศจิกายนทิชากร ดท ปช 5-6 พย 616,430.00
28พฤศจิกายนนพ เติมชัย ดท ปช 7-8 พย 616,350.00
29พฤศจิกายนผช รัชนีวัลย์ ดท ปช 9 พย 615,950.00
30พฤศจิกายนเทพวิจิตร ดท ปช ชลบุรี 7-9 พย 6115,300.00
31พฤศจิกายนจินตนา ดท ปช อบรม cfo 30ตค-1พย6127,520.00
32พฤศจิกายนเครือออน ดท ปช พะเยา 16พย 61400.00
33พฤศจิกายนนพ เติมชัย ดท ปช 22 พย 616,350.00
34พฤศจิกายนกรกช ดท ปช 26พย615,810.00
35พฤศจิกายนจินตนา ดท ปช 18-20 พย 616,730.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 302,067.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 1,677,933.00 บาท